Dòng Thời Gian (DJ Minh Trí Remix)

Dòng Thời Gian (DJ Minh Trí Remix)

Lời bài hát Dòng Thời Gian (DJ Minh Trí Remix)

Đóng góp bởi

Đường còn dài
Và còn nhiều hơn chông gai
Rồi thì lặng lẽ
Những tháng ngày buồn ở lại
Ngày vui dễ lắng mau phai
Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê
Về nhìn lại yêu thương vẫn thế
Giữa cơn đau nặng nề khốn khó lê thê
Thời gian qua đi
Bộn bề nhiều lần suy nghĩ
Đời ngọt ngào thì đôi khi
Tình yêu nơi đâu
Vội vàng tìm hoài không thấu
Thôi dừng làm chi rồi lại đi
Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì
Ngày tháng sao vội đi
Đôi khi không như ý
Trôi qua bao nhiêu năm nữa
Có lẽ ta không ngây ngônhư bây giờ
Bao nhiêu cho vừa
Từng ngày và từng giờ
Cành lá sao lặng im
Như thôi không mong nhớ
Cho ta bao nhiêu năm nữa
Có lẽ bao nhiêu đây thôi
Cho ta nhìn thời gian trôi
Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì
Ngày tháng sao vội đi
Đôi khi không như ý
Trôi qua bao nhiêu năm nữa
Có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ
Bao nhiêu cho vừa
Từng ngày và từng giờ
Cành lá sao lặng im
Như thôi không mong nhớ
Cho ta bao nhiêu năm nữa
Cho ta bao nhiêu năm nữa
Cho ta bao nhiêu năm nữa
Nhìn thời gian trôi
Nhìn thời gian trôi