Đông Tháng 6

Đông Tháng 6

Lời bài hát Đông Tháng 6

Đóng góp bởi

Sương giăng khắp lối miên man và Đem theo những tháng năm về qua Bao nhiêu lời yêu còn vấn vương Em mang những nỗi đau chưa tàn Mang theo hết những yêu thương còn giấu kín Mà không thể nói ra Đk: Mùa hè hãy quay về đi Bên em say một lối Một mình bước chân người đi Hãy thôi lặng câm Tình yêu bấy lâu ngủ say Hãy thức dậy Để ta cứ trao nụ hôn Và bay lên Sương giăng khắp lối miên man và Đem theo những tháng năm về qua Bao nhiêu lời yêu còn vấn vương Em mang những nỗi đau chưa tàn Mang theo hết những yêu thương còn giấu kín Mà không thể nói ra Đk: Mùa hè hãy quay về đi Bên em say một lối Một mình bước chân người đi Hãy thôi lặng câm Tình yêu bấy lâu ngủ say Hãy thức dậy Để ta cứ trao nụ hôn Và bay lên~ Mùa hè hãy quay về đi ~ Một mình bước chân người đi Hãy thôi lặng câm Tình yêu bấy lâu ngủ say Hãy thức dậy Để ta cứ trao nụ hôn Và bay lên.