Đồng Cảnh Ngộ

Đồng Cảnh Ngộ

Lời bài hát Đồng Cảnh Ngộ

Đóng góp bởi

Anh ơi đêm này lại như bao đêm
Em nằm thao thức nghĩ chuyện đôi mình
Mấy mùa thương nhớ đi qua
Sao lòng anh vẫn thờ ơ
Khi biết rằng em yêu thật lòng
Anh thương em hiền thật thà đoan trang
Bao lần toan tính nghĩ chuyện đôi mình
Để người yêu hết lo âu
Muôn đời hai đứa gần nhau
Nhưng tiếc thay vì anh vẫn nghèo
Anh hỡi, anh ơi
Em nào dám mộng cao sang
Hoàn cảnh em đây khác gì
Phận nghèo ôm kiếp mồ côi
Còn anh lênh đênh tất tả ngược xuôi
Chỉ mơ ước có người tình
Một người tình sẻ chia buồn vui
Khi đôi ta đồng cảnh ngộ như nhau
Cho dù gian khó anh cũng chấp nhận
Suốt đời ta sống bên nhau
Cho dù dưa muối cơm rau
Có đôi mình dệt vần thơ yêu
Anh thương em hiền thật thà đoan trang
Bao lần toan tính nghĩ chuyện cau trầu
Để người yêu hết lo âu
Muôn đời hai đứa gần nhau
Nhưng tiếc thay vì anh vẫn nghèo
Anh hỡi, anh ơi
Em nào dám mộng cao sang
Hoàn cảnh em đây khác gì
Phận nghèo ôm kiếp mồ côi
Còn anh lênh đênh tất tả ngược xuôi
Chỉ mong ước có người tình
Một người tình sẻ chia buồn vui
Khi đôi ta đồng cảnh ngộ như nhau
Cho dù gian khó anh cũng chấp nhận
Suốt đời ta sống bên nhau
Cho dù dưa muối cơm rau
Có đôi mình dệt vần thơ yêu
Suốt đời ta sống bên nhau
Cho dù dưa muối cơm rau
Có đôi mình dệt vần thơ yêu