Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa

Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa

Lời bài hát Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa

Đóng góp bởi

Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa
Một chiều xuân anh đã hẹn hò
Như ươm tình trong cánh hoa mơ
đưa hương theo làn gió
Anh nói rằng nên viết thành thơ
Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa
Hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa
Em đứng chờ anh trước song thưa
Anh đi qua đầu ngõ
Hỏi nhau rằng Xuân đã về chưa
Xuân đến xuân đi
Xuân về gieo thương nhớ
Xuân qua để tôi chờ
Xuân đến xuân đi
Xuân về mơn lá hoa
Xuân qua rung đường tơ
Bước sông hồ như đắm như mơ
Trở về đây khi gió sang mùa
Mong ước tìm cô gái Xuân xưa
Cho vơi bao niềm nhớ
Có đâu ngờ Xuân vắng người thơ
Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa
Hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa
Em đứng chờ anh trước song thưa
Anh đi qua đầu ngõ
Hỏi nhau rằng Xuân đã về chưa
Xuân đến xuân đi
Xuân về gieo thương nhớ
Xuân qua để tôi chờ
Xuân đến xuân đi
Xuân về mơn lá hoa
Xuân qua rung đường tơ
Bước sông hồ như đắm như mơ
Trở về đây khi gió sang mùa
Mong ước tìm cô gái Xuân xưa
Cho vơi bao niềm nhớ
Có đâu ngờ Xuân vắng người thơ
Mong ước tìm cô gái Xuân xưa
Cho vơi bao niềm nhớ
Có đâu ngờ Xuân vắng người thơ
Mong ước tìm cô gái Xuân xưa
Cho vơi bao niềm nhớ
Có đâu ngờ Xuân vắng người thơ
Mong ước tìm cô gái Xuân xưa
Cho vơi bao niềm nhớ
Có đâu ngờ Xuân vắng người thơ