Lời bài hát Đơn Côi

Đóng góp bởi

Ngồi nhìn trên cao
Ngắm sao đêm nay
Chợt thấy tôi
Lòng buồn như lúc nào
Vì ngày hôm qua đã trôi qua mau
Để nỗi đau vẫn còn trong trái tim
Một ngày anh đi rất xa nơi đâu
Để mãi tôi tìm anh trong bóng hình
Đợi chờ mình anh dưới cơn mưa qua
Làm giá băng nên lòng tôi xiết lại
Tôi đâu muốn trái tim tôi băng giá
Dưới cơn mưa ấy
Khiến cho lòng buồn
Vì ngày hôm qua anh rời xa tôi
Để lại trong tôi niềm đớn đau
Đêm khuya thanh vắng
Chỉ mình tôi ở đó
Để cho sương gió vây quanh tâm hồn
Giờ anh nơi đâu
Có hay cho lòng tôi
Một tình yêu đơn phương thầm kín
Hỡi người dấu yêu
Ngồi nhìn trên cao
Ngắm sao đêm nay
Chợt thấy tôi
Lòng buồn như lúc nào
Vì ngày hôm qua đã trôi qua mau
Để nỗi đau vẫn còn trong trái tim
Một ngày anh đi rất xa nơi đâu
Để mãi tôi tìm anh trong bóng hình
Đợi chờ mình anh dưới cơn mưa qua
Làm giá băng nên lòng tôi xiết lại
Tôi đâu muốn trái tim tôi băng giá
Dưới cơn mưa ấy
Khiến cho lòng buồn
Vì ngày hôm qua anh rời xa tôi
Để lại trong tôi niềm đớn đau
Đêm khuya thanh vắng
Chỉ mình tôi ở đó
Để cho sương gió
vây quanh tâm hồn
Giờ anh nơi đâu
Có hay cho lòng tôi
Một tình yêu đơn phương thầm kín
Hỡi người dấu yêu
Tôi đâu muốn trái tim tôi băng giá
Dưới cơn mưa ấy
Khiến cho lòng buồn
Vì ngày hôm qua anh rời xa tôi
Để lại trong tôi niềm đớn đau
Hoa kia vẫn nở
Dẫu cho sương buốt giá
Nhưng sao anh nỡ xa tôi mất rồi
Để tôi đêm đêm
Tìm anh trong cô đơn
Giữa bầu trời bao la đầy sao
Hỡi người dấu yêu
Để tôi đêm đêm
Tìm anh trong cô đơn
Giữa bầu trời bao la đầy sao
Hỡi người dấu yêu