Đom Đóm Ơi

Đom Đóm Ơi

Lời bài hát Đom Đóm Ơi

Đóng góp bởi

Đom Đóm Ơi
Phi Bằng ft. Don Nguyễn
con sáo nay xa qua sông mất rồi
em lấy chồng từ thời tuổi còn son
con cuốc kêu hê ha cả buổi chiều
xót xa lòng thương mãi nhớ người yêu
đom đóm bay đêm nay sao quá nhiều
tôi nhớ hoài ngày đầu với người yêu
em ước ao mai sau em có chồng
đom đóm sẽ thấp sáng khắp căn phòng
ngờ đâu giờ còn mình tôi
với khung trời từng đàn đom đóm bay
còn đâu mộng đẹp bên nhau
tôi giữa trời mà nghe lòng não nề
đời tôi còn gì mà vui
vắng xa người thật rồi đom đóm ơi
thì thôi mặc thời gian trôi
cố quên rồi cớ sao còn nhớ người
từ nay đành lòng đơn côi
hắt hiu buồn một mình đom đóm ơi
con sáo bay xa qua sông mất rồi
em lấy chồng từ thời tuổi còn son
con cuốc kêu hê ha cả buổi chiều
xót xa lòng thương mãi nhớ người yêu
đom đóm bay đêm nay sao quá nhiều
tôi nhớ hoài ngày đầu với người yêu
em ước ao mai sau em có chồng
đom đóm sẽ thấp sáng khắp căn phòng
ngờ đâu giờ còn mình tôi
với khung trời từng đàn đom đóm bay
còn đâu mộng đẹp bên nhau
tôi giữa trời mà nghe lòng não nề
đời tôi còn gì mà vui
vắng xa người thật rồi đom đóm ơi
thì thôi mặc thời gian trôi
cố quên rồi cớ sao còn nhớ người
từ nay đành lòng đơn côi
hắt hiu buồn một mình đom đóm ơi
ngờ đâu giờ còn mình tôi
với khung trời từng đàn đom đóm bay
còn đâu mộng đẹp bên nhau
tôi giữa trời mà nghe lòng não nề
đời tôi còn gì mà vui
vắng xa người thật rồi đom đóm ơi
thì thôi mặc thời gian trôi
cố quên rồi cớ sao còn nhớ người
từ nay đành lòng đơn côi
hắt hiu buồn một mình đom đóm ơi
hò ơi
em đã xa tôi đi lấy chồng
bỏ tôi một mình
chứ buồn lắm
đom đóm ơi
đời tôi còn gì mà vui
vắng xa người thật rồi đom đóm ơi
thì thôi mặc thời gian trôi
cố quên rồi cớ sao còn nhớ người
từ nay đành lòng đơn côi
hắt hiu buồn một mình đom đóm ơi