Đời Và Tiền

Đời Và Tiền

Lời bài hát Đời Và Tiền

Đóng góp bởi

Đời Và Tiền
Jang Phan
Tiền không là chi tiền không là gì
nhưng tiền không có đời sẽ làm được chi
Tiền không là chi nhưng là mơ ước là thước đo hèn sang
từ bao đời nay tiền thinh lặng hoài
nhưng làm thay đổi sự đời đúng sai
Tiền không cần ai, tiền thinh lặng đó,
nhưng làm nhân thế ngày ngày phải nhắc tên
Vậy tiền là gì? Từ đâu mà có?
Ai đặt tên cho mà phải tôn thờ
Cũng vì tiền con người mới chinh chiến.
cũng vì tiền nhân thế khóc đau thương
Vậy tiền là gì mà phân đẹp xấu?
người đời sinh đã hơn thua vì tiền
Cũng vì tiền tình thân thay đổi,
cũng vì tiền chia lối yêu thương
Và nhân gian ai không hiểu rằng,
tiền chỉ là tờ giấy mỏng mong manh
từ bao đời nay tiền thinh lặng hoài
nhưng làm thay đổi sự đời đúng sai
Tiền không cần ai, tiền thinh lặng đó,
nhưng làm nhân thế ngày ngày phải nhắc tên
Vậy tiền là gì? Từ đâu mà có?
Ai đặt tên cho mà phải tôn thờ
Cũng vì tiền con người mới chinh chiến.
cũng vì tiền nhân thế khóc đau thương
Vậy tiền là gì mà phân đẹp xấu?
người đời sinh đã hơn thua vì tiền
Cũng vì tiền tình thân thay đổi,
cũng vì tiền chia lối yêu thương
Và nhân gian ai không hiểu rằng,
tiền chỉ là tờ giấy mỏng mong manh
Vậy tiền là gì mà phân đẹp xấu?
người đời sinh đã hơn thua vì tiền
Cũng vì tiền tình thân thay đổi,
cũng vì tiền chia lối yêu thương
Và nhân gian ai không hiểu rằng,