Đồi Thông Hai Mộ

Đồi Thông Hai Mộ

Lời bài hát Đồi Thông Hai Mộ

Đóng góp bởi

Một chiều rừng gió lộng
Một chiều rừng
Nhớ chuyện bên đồi thông
Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín
Tâm hồn đang trắng trong
Như chim non khi ăn còn chưa no
Khi co còn chưa ấm
Tuổi thơ ngây
Bao nhiêu chuyện mưa nắng
Nắng mưa lo một mình
Rồi nàng buồn thơ thẩn
Chẳng còn ngồi
Trang điểm qua màu phấn
Để phai úa đến tàn cả hương sắc
Tháng ngày luôn héo hon
Hoa không tươi
Khi hay nàng ít nói
Chim muông ngừng tiếng hót
Trời không thương
Nên đêm đổ giông tố
Cướp đi cuộc đời nàng
Sao người về đây để tìm nhưng
Thôi đã mất còn đâu
Ôi! Buồn làm sao
Đồi thông xưa
Nay vắng bóng người yêu
Ôi! đời hợp tan hợp rồi tan
Như mây kia gặp gió
Chàng tương tư
Bao đêm về bên ấy
Vắng đi từ đấy !
Rồi mộ chàng
Đã được ở cạnh nàng
Như lời xưa thề ước
Nằm hiu hắt
Đến ngàn thu an giấc
Dưới mộ sâu đất khô
Qua bao năm rêu xanh
Phủ che kín
Âm u chẳng nhang khói
Trời xuôi chi trên cây còn lá úa
Lá xanh kia rụng rồi
Sao người về đây để tìm nhưng
Thôi đã mất còn đâu
Ôi! Buồn làm sao
Đồi thông xưa
Nay vắng bóng người yêu
Ôi! đời hợp tan hợp rồi tan
Như mây kia gặp gió
Chàng tương tư
Bao đêm về bên ấy
Vắng đi từ đấy !
Rồi mộ chàng
Đã được ở cạnh nàng
Như lời xưa thề ước
Nằm hiu hắt
Đến ngàn thu an giấc
Dưới mộ sâu đất khô
Qua bao năm rêu xanh
Phủ che kín
Âm u chẳng nhang khói
Trời xuôi chi trên cây còn lá úa
Lá xanh kia rụng rồi
Trời xuôi chi trên cây còn lá úa
Lá xanh kia rụng rồi
Trời xuôi chi trên cây còn lá úa
Lá xanh kia rụng rồi
Trời xuôi chi trên cây còn lá úa
Lá xanh kia rụng rồi