Đợi Người (Fireprox Remix)

Đợi Người (Fireprox Remix)

Lời bài hát Đợi Người (Fireprox Remix)

Đóng góp bởi

Đợi ai chưa một lần, có yếu đuối nhưng chẳng cần Có đậm sâu mà sao biết đến bao giờ Người vội đi theo một người , chợt tắt trên môi nụ cười Ngày hanh phúc không xa , mà em lỡ buông Cạnh nhau ngọt ngào đến mấy, giờ nay chỉ còn mỗi ai Dù cho mình có chia hai, tình yêu anh vẫn luôn tồn tại Vội trao niềm tin phút cuối , đặt sai người anh vẫn trao vậy mà Hạt mưa nặng trĩu dần theo dấu đôi vai mòn Trong tình yêu ai chẳng cần , nhưng hạnh phúc tan dần Phút biệt li mà sao chẳng nói câu gì , níu thời gian quay trở lại Để cố níu lấy được gì , lạc mất nhau rồi , cố cũng không thành Cạnh nhau ngọt ngào đến mấy, giờ nay chỉ còn mỗi ai (X3) Dù cho mình có chia hai, tình yêu anh vẫn luôn tồn tại Vội trao niềm tin phút cuối , đặt sai người anh vẫn trao vậy mà Hạt mưa nặng trĩu dần theo dấu đôi vai mòn