Đôi Ngã Chia Ly

Đôi Ngã Chia Ly

Lời bài hát Đôi Ngã Chia Ly

Đóng góp bởi

Anh ơi nép vào lòng em
Má kề bên nhau
Ta nhắc chuyện ngày qua
Cho mối duyên thêm mặn mà
Em ơi nếu mà sau này
Giấc mộng không thành
Thì đành đôi ngả chia ly
Chớ đừng u sầu làm chi
Anh ơi anh hỡi duyên tình
Dù lắm thương đau
Nhưng lòng ta mãi yêu nhau
Cho thời gian không úa màu
Em ơi em hỡi xuân về
Nào có đâu xa
Nếu mà mỏi gói bôn ba
Anh về nối lại tình ta
Anh ơi nếu còn yêu nhau
Nhớ đừng gặp nhau
Cho luyến lưu khi biệt ly
Thêm vấn vương làm gì
Em ơi có ngờ đâu rằng
Khúc nhạc chưa tàn
Mà vội xa cách em ơi
Đôi ngả biết tìm về đâu
Anh ơi anh hỡi duyên tình
Dù lắm thương đau
Nhưng lòng ta mãi yêu nhau
Cho thời gian không úa màu
Em ơi em hỡi xuân về
Nào có đâu xa
Nếu mà mỏi gói bôn ba
Anh về nối lại tình ta
Anh ơi nếu còn yêu nhau
Nhớ đừng gặp nhau
Cho luyến lưu khi biệt ly
Thêm vấn vương làm gì
Em ơi có ngờ đâu rằng
Khúc nhạc chưa tàn
Mà vội xa cách em ơi
Đôi ngả biết tìm về đâu
Đôi ngả biết tìm về đâu