Đổi Lấy Sự Mập Mờ

Đổi Lấy Sự Mập Mờ

Lời bài hát Đổi Lấy Sự Mập Mờ

Đóng góp bởi

Mình quấn lấy nhau như sam
Mình có phải đã quá tham lam
Đâu có đủ can đảm
Bắt đầu một chuyện tình cảm
Cảm giác như muốn giam cầm
Ngọt ngào chỉ lúc bên nhau
Rồi người sai trái
Rồi người thoải mái
Đâu bận tâm đến ai
Không giống như đôi chim câu
Nhìn chỉ giống tấm vải úa màu
Ta cố gắng nương náu
Khỏa lấp những ngày về sau
Lãng phí tháng năm bên nhau
Mình đánh mất tương lai mai sau
Mình đã bỏ lỡ nắng vàng rực rỡ
Đổi lấy sự mập mờ
Chưa lời yêu lời thương bày tỏ
Chưa được ghen được nhớ ai đó
Chưa bao giờ ta thấy
Vị trí của mình trong tim người đó
Ta là gì của nhau người hỡi
Là tình yêu cũng không
Chúng ta lưng chừng
Nói không cần
Nhưng sao ân hận vấn vương
Chẳng thể gọi một tiếng người thương
Tư cách gì mà dám yêu đương
Không thể lùi mà bước cũng không
Không khác chi là người dưng
Không thêm người nào khác ở giữa
Hai chúng mình tự chia một nửa
Một nửa mai sau
Không thuộc về nhau thấy đau
Trái tim không có lỗi
Lỗi do chúng ta mà thôi
Không giống như đôi chim câu
Nhìn chỉ giống tấm vải úa màu
Ta cố gắng nương náu
Khỏa lấp những ngày về sau
Lãng phí tháng năm bên nhau
Mình đánh mất tương lai mai sau
Mình đã bỏ lỡ nắng vàng rực rỡ
Đổi lấy sự mập mờ
Chưa lời yêu lời thương bày tỏ
Chưa được ghen được nhớ ai đó
Chưa bao giờ ta thấy
Vị trí của mình trong tim người đó
Ta là gì của nhau người hỡi
Là tình yêu cũng không
Chúng ta lưng chừng
Nói không cần
Nhưng sao ân hận vấn vương
Chẳng thể gọi một tiếng người thương
Tư cách gì mà dám yêu đương
Không thể lùi mà bước cũng không
Không khác chi là người dưng
Không thêm người nào khác ở giữa
Hai chúng mình tự chia một nửa
Một nửa mai sau
Không thuộc về nhau thấy đau
Chưa lời yêu lời thương bày tỏ
Chưa được ghen được nhớ ai đó
Chưa bao giờ ta thấy
Vị trí của mình trong tim người đó
Ta là gì của nhau người hỡi
Là tình yêu cũng không
Chúng ta lưng chừng
Nói không cần
Nhưng sao ân hận vấn vương
Chẳng thể gọi một tiếng người thương
Tư cách gì mà dám yêu đương
Không thể lùi mà bước cũng không
Không khác chi là người dưng
Không thêm người nào khác ở giữa
Hai chúng mình tự chia một nửa
Một nửa mai sau
Không thuộc về nhau thấy đau
Một nửa mai sau
Không thuộc về nhau thấy đau