Đời Là Thế Thôi

Đời Là Thế Thôi

Xem MV bài hát

Lời bài hát Đời Là Thế Thôi

Đóng góp bởi

Khổ trước sướng sau thế mới giàu, Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu Giàu trước khổ sau thế mới đau lòng Khi sa cơ không còn ai Khi mình đã có những gì người ta cần Người ta luôn quan tâm và chia sẻ Khi mình sa cơ thất thế trên cuộc đời Người ta mang mình ra đành rẽ bán Khi gian nan mới biết ai là bạn Hỏi thế nhân ơi, có mấy người cũng như tôi Khổ trước sướng sau thế mới giàu Giàu trước khổ sau thế càng đau Thời thế cho ta, nhận biết ra rằng Khi gian nan có còn ai . Nói nghe nè bạn ơi Tôi cám ơn bạn nhiều Nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay Một lần này nữa thôi Tôi xin cám ơn bạn Đã cho tôi biệt đời chỉ là thế thôi