Đội Kèn Tí Hon

Đội Kèn Tí Hon

Lời bài hát Đội Kèn Tí Hon

Đóng góp bởi

Ai hỏi cháu học trường nào đấy
Bé mà ngoan lại múa hát thật hay
Cô là mẹ và các cháu là con
Trường của cháu đây
Là trường mầm non
Ai hỏi cháu có trường nào vui thế
Có bạn đông mà sao lớp sạch ghê
Khi về nhà là lại nhớ trường hơn
Trường của cháu đây
Là trường mầm non
Ai hỏi cháu học trường nào đấy
Bé mà ngoan lại múa hát thật hay
Cô là mẹ và các cháu là con
Trường của cháu đây
Là trường mầm non
Ai hỏi cháu có trường nào vui thế
Có bạn đông mà sao lớp sạch ghê
Khi về nhà là lại nhớ trường hơn
Trường của cháu đây
Là trường mầm non
Trường của cháu đây
Là trường mầm non
Trường của cháu đây
Là trường mầm non
Trường của cháu đây
Là trường mầm non
Trường của cháu đây
Là trường mầm non