Đời Bắt Tép Nuôi Cò

Đời Bắt Tép Nuôi Cò

Lời bài hát Đời Bắt Tép Nuôi Cò

Đóng góp bởi

Bắt tép nuôi cò
Đời bắt tép nuôi cò
Cò lớn cò bay
Như ai kia bỏ tôi đi mất
Người đời rèm pha hay kêu ca
Bảo tôi dại khờ
Nhưng tôi vẫn đợi chờ
Nụ hồng em trao
Có biết đâu ngờ
Nào có biết đâu ngờ
Giờ còn mình tôi đang hao gầy
Cùng bao nhung nhớ
Nào ngờ người ta
Sao đang tâm bỏ quên hẹn thề
Cho đêm trắng mình tôi
Ngồi đây hát câu đợi chờ
Mờ sáng anh đã lo cho em
Chưa tàn canh anh chẳng ngại gì em
Mà sao em lỡ xem như là
Xem như là tình ta chẳng quen
Giờ đôi chim cũng không còn
Em người ta nay đã phụ tình tôi
Thì thôi xin cứ xem như là
Xem như là ảo mộng mà thôi
Bắt tép nuôi cò
Đời bắt tép nuôi cò
Cò lớn cò bay
Như ai kia bỏ tôi đi mất
Người đời rèm pha hay kêu ca
Bảo tôi dại khờ
Nhưng tôi vẫn đợi chờ
Nụ hồng em trao
Có biết đâu ngờ
Nào có biết đâu ngờ
Giờ còn mình tôi đang hao gầy
Cùng bao nhung nhớ
Nào ngờ người ta
Sao đang tâm bỏ quên hẹn thề
Cho đêm trắng mình tôi
Ngồi đây hát câu đợi chờ
Mờ sáng anh đã lo cho em
Chưa tàn canh anh chẳng ngại gì em
Mà sao em lỡ xem như là
Xem như là tình ta chẳng quen
Giờ đôi chim cũng không còn
Em người ta nay đã phụ tình tôi
Thì thôi xin cứ xem như là
Xem như là ảo mộng mà thôi
Có ai trên đời thân sang giàu
Mà luôn thủy chung
Mấy ai trên đời khi sang giàu
Lòng không đổi thay