Đoạn Tuyệt

Đoạn Tuyệt

Lời bài hát Đoạn Tuyệt

Đóng góp bởi

Thầm chào nhau thôi
Rồi vĩnh biệt người ơi
Ngày buồn đã tới
Ngày giây phút tôi xa người
Tình đã úa nhau
Mình đã thôi nhau
Từ nay biết rồi
Đêm tôi sẽ đi về đâu
Nẻo đường năm xưa
Giờ vắng lạnh chiều mưa
Lời nào đã hứa
Còn lưu giữ chi thêm thừa
Người thương ai rồi
Người hết thương tôi
Người đâu biết rằng
Lòng này tan nát tơi bời
Yêu thương cho nhau
Đẹp trong phút giây ban đầu
Tưởng là bền lâu
Ai ngờ đoạn cuối thương đau
Qua bao tháng ngày
Bơ vơ chốn này
Em vui với ai rồi
Mà tôi đâu có hay
Oan khiêm cho tôi
Là khi đã trao em rồi
Cả cuộc đời tôi
Bây giờ đổi lấy đơn côi
Thôi em hãy cười
Yên vui với người
Riêng tôi sẽ tự
Tìm một nơi chôn cõi đời
Kì vọng bao nhiêu
Nào có được gì đâu
Người càng níu kéo
Càng xui khiến thêm ưu sầu
Thì thôi tôi đành
Giải thoát cho tôi
Để tôi khóc cười
Đừng cay đắng trên bờ môi
Đường tình ta đi
Là đi vào biệt li
Chẳng hề nghĩa lí
Vì đâu có yêu thương gì
Người đi qua rồi
Nguời đã quên tôi
Bỏ tôi đứng lại
Lầm lạc phương hướng trong đời
Yêu thương cho nhau
Đẹp trong phút giây ban đầu
Tưởng là bền lâu
Ai ngờ đoạn cuối thương đau
Qua bao tháng ngày
Bơ vơ chốn này
Em vui với ai rồi
Mà tôi đâu có hay
Oan khiêm cho tôi
Là khi đã trao em rồi
Cả cuộc đời tôi
Bây giờ đổi lấy đơn côi
Thôi em hãy cười
Yên vui với người
Riêng tôi sẽ tự
Tìm một nơi chôn cõi đời
Kì vọng bao nhiêu
Nào có được gì đâu
Người càng níu kéo
Càng xui khiến thêm ưu sầu
Thì thôi tôi đành
Giải thoát cho tôi
Để tôi khóc cười
Đừng cay đắng trên bờ môi
Đường tình ta đi
Là đi vào biệt li
Chẳng hề nghĩa lí
Vì đâu có yêu thương gì
Người đi qua rồi
Nguời đã quên tôi
Bỏ tôi đứng lại
Lầm lạc phương hướng trong đời