Lời bài hát Đoạn Tái Bút

Đóng góp bởi

Ta xa.. rồi anh nhé
Đường anh, anh cứ vui
Đừng về bên gác trọ
Để mặc tôi với đời
Tôi đi thật xa
Để quên chuyện ngày qua
Ở đây dù mưa gió
Một mình tôi sẽ đi qua.
Tôi đi tìm bôi xóa
Tình.. anh trong mắt tôi
Lời nào hai đứa nguyện
Và tìm quên kỷ niệm
Men cay từng đêm
Cũng chỉ đày đọa thêm
Tình nhân, tình nhân hỡi...
Giờ.. xin giã... nhân.. tình....
Tôi
Tôi ngỡ tôi còn thơ
Nên lòng tôi ước mơ
Nên thầm yêu tha thiết
Và nguyện sẽ tôn thờ
Đâu... ngờ...
Nhọc nhằn trong tình yêu
Giờ đây xót xa nhiều.
Cơn mưa nào không dứt
Buồn riêng ai chống phai
Lời nào không chuốt chải
Tình nào luôn thắm hoài
Tôi không giận em
Nhưng chỉ buồn tơ duyên
Tầm tay nào tôi với
Tình ta xa cách... xa... rồi....
Tôi
Tôi ngỡ tôi còn thơ
Nên lòng tôi ước mơ
Nên thầm yêu tha thiết
Và nguyện sẽ tôn thờ
Đâu... ngờ...
Nhọc nhằn trong tình yêu
Giờ đây xót xa nhiều.
Cơn mưa nào không dứt
Buồn riêng ai chống phai
Lời nào không chuốt chải
Tình nào luôn thắm hoài
Tôi không giận em
Nhưng chỉ buồn tơ duyên
Tầm tay nào tôi với
Tình ta xa..cách...
Xa ... rồi.....
Tôi không giận em
Nhưng chỉ buồn tơ duyên
Tầm tay nào tôi với
Tình ta xa..cách...
Xa ... rồi.....
Tôi không giận em
Nhưng chỉ buồn tơ duyên
Tầm tay nào tôi với
Tình ta xa..cách...
Xa ... rồi.....