Đoạn Đường Vắng (Remix)

Đoạn Đường Vắng (Remix)

Lời bài hát Đoạn Đường Vắng (Remix)

Đóng góp bởi

Người yêu hỡi anh có lỗi gì
Sao em không nói một lời
Để lòng anh tái tê
Thân xác rã rời
Giờ em đã cất bước đi rồi
Bên em chắc đã có người
Chỉ còn mỗi anh nơi đây mà thôi
Đường về vắng một người
Con đường sao xa mãi
Đêm lê bước chân mệt nhoài
Nhớ lúc trước nơi đây
Em buông lời nói yêu tôi
Mà giờ chỉ có tôi âm thầm
Giờ tìm về chốn xưa
Khi hoàng hôn buông xuống
Sao nghe tái tê tim này
Những khúc hát trao nhau
Sao nghe giờ đớn đau vậy
Người đành nhẫn tâm ra đi thật sao
Người yêu hỡi anh có lỗi gì
Sao em không nói một lời
Để lòng anh tái tê
Thân xác rã rời
Giờ em đã cất bước đi rồi
Bên em chắc đã có người
Chỉ còn mỗi anh nơi đây mà thôi
Đường về vắng một người
Con đường sao xa mãi
Đêm lê bước chân mệt nhoài
Nhớ lúc trước nơi đây
Em buông lời nói yêu tôi
Mà giờ chỉ có tôi âm thầm
Giờ tìm về chốn xưa
Khi hoàng hôn buông xuống
Sao nghe tái tê tim này
Những khúc hát trao nhau
Sao nghe giờ đớn đau vậy
Người đành nhẫn tâm ra đi thật sao
Người yêu hỡi anh có lỗi gì
Sao em không nói một lời
Để lòng anh tái tê
Thân xác rã rời
Giờ em đã cất bước đi rồi
Bên em chắc đã có người
Chỉ còn mỗi anh nơi đây mà thôi
Người yêu hỡi anh có lỗi gì
Sao em chẳng nói một lời
Để lòng anh tái tê
Thân xác rã rời
Giờ em đã cất bước đi rồi
Bên em chắc đã có người
Chỉ còn mỗi anh nơi đây mà thôi
Người yêu hỡi anh có lỗi gì
Sao em không nói một lời
Để lòng anh tái tê
Thân xác rã rời
Giờ em đã cất bước đi rồi
Bên em chắc đã có người
Chỉ còn mỗi anh nơi đây mà thôi