Đoạn Đường Nước Mắt

Đoạn Đường Nước Mắt

Lời bài hát Đoạn Đường Nước Mắt

Đóng góp bởi

Đoạn đường lần đầu
Mà ta đã trông
Thấy nhau
Đoạn đường mà em
Đã đi qua với anh
Mỗi ngày
Giờ thì một ai
Đã cùng em
Tay nắm tay
Hạnh phúc giống như
Ngày xưa
Đôi ta trên
Con đường ấy
Đoạn đường giờ này
Dường như chỉ
Anh với anh
Lặng thầm từng đêm
Nhớ em thế nên
Anh vẫn chờ
Lòng còn mộng mơ
Ngày người về
Nơi chốn xưa
Và rồi mình lại thấy nhau
Em cười như lần đầu
Gặp gỡ
Từng ngày
Trông lên trời mây
Ước nguyện ở nơi đây
Ngày mai
Anh sẽ thấy em
Quay về đây
Như lần đầu tiên
Anh đã thấy
Con phố khi đã
Vắng bóng em
Thì ở nơi xa em có hay
Đường đông mà sao
Anh vẫn thấy
Dường như con phố
Vắng mỗi ngày
Đoạn đường mưa rơi ngày xưa
Vẫn một mình anh
Đi cùng mưa
Trong trí nhớ
Em quên thật chưa
Nhưng mà lòng anh
Thì vẫn nhớ
Con phố hôm đó
Đã đổ mưa
Ngày mà em
Quay lưng bước đi
Đoạn đường mà
Hai ta gặp gỡ
Nước mắt anh rơi trên
Con đường
Đoạn đường giờ này
Dường như chỉ
Anh với anh
Lặng thầm từng đêm
Nhớ em thế nên
Anh vẫn chờ
Lòng còn mộng mơ
Ngày người về
Nơi chốn xưa
Và rồi mình lại thấy nhau
Em cười như lần đầu
Gặp gỡ
Từng ngày
Trông lên trời mây
Ước nguyện ở nơi đây
Ngày mai
Anh sẽ thấy em
Quay về đây
Như lần đầu tiên
Anh đã thấy
Con phố khi đã
Vắng bóng em
Thì ở nơi xa em có hay
Đường đông mà sao
Anh vẫn thấy
Dường như con phố
Vắng mỗi ngày
Đoạn đường mưa rơi ngày xưa
Vẫn một mình anh
Đi cùng mưa
Trong trí nhớ
Em quên thật chưa
Nhưng mà lòng anh
Thì vẫn nhớ
Con phố hôm đó
Đã đổ mưa
Ngày mà em
Quay lưng bước đi
Đoạn đường mà
Hai ta gặp gỡ
Nước mắt anh rơi trên
Con đường
Đoạn đường mà
Hai ta gặp gỡ
Nước mắt anh rơi nhiều hơn
Mưa