Đoạn Cuối Tình Yêu

Đoạn Cuối Tình Yêu

Lời bài hát Đoạn Cuối Tình Yêu

Đóng góp bởi

Còn khóc chi anh
Thôi buồn chi anh
Dù có thương nhau
Mình cũng xa rồi
Ngày nào ta mơ chung đôi
Ngờ đâu nay chia hai nơi
Vui buồn ai biết trong đời
Đừng trách nghe anh
Xin hiểu cho em
Tình trái ngang nên
Tình lỡ duyên tình
Thì thôi em quên em quên
Chuyện xưa cho anh cho em
để một người theo dấu đời
Mãi mãi cách xa nhau rồi
Quyến luyến phút giây không rời
Nghẹn ngào ôi nói sao nên lời
Đọa đày ai khiến xui hai người
Thà đừng biết nhau thì thôi
Giờ những thư xưa xin trả cho anh
Trời đã phân chia
Tình nghĩa không thành
Đường anh anh đi anh đi
Đường em em đi em đi
Kỉ niệm vùi theo tháng ngày
Mãi mãi cách xa nhau rồi
Quyến luyến phút giây không rời
Nghẹn ngào ôi nói sao nên lời
Đọa đày ai khiến xui hai người
Thà đừng biết nhau thì thôi
Giờ những thư xưa xin trả cho anh
Trời đã phân chia
Tình nghĩa không thành
Đường anh anh đi anh đi
Đường em em đi em đi
Kỉ niệm vùi theo tháng ngày