Đoạn Buồn Đêm Mưa

Đoạn Buồn Đêm Mưa

Lời bài hát Đoạn Buồn Đêm Mưa

Đóng góp bởi

Đêm nay
Trên phố mưa tơi bời
Lòng nghe
Bao nhớ nhung đầy.. vơi
Làm sao cho anh vui ?
Còn ai cho em vui
Bằng môi trên đôi môi
Ôi tuyệt.. vời... !
Đêm nay
Anh biết em thương nhiều
Buồn tênh
Trên gác khuya quạnh hiu
Nhìn mưa rơi, mưa rơi
Thầm mơ ta chung đôi
Lệ vương trên mi môi
Thương nào..... nguôi....
Biết.....
Biết còn ai vui đêm nay?
Biết còn ai vui đêm... này....?
Mưa....
Mưa vẫn lạnh lùng mưa bay
Ngăn cách bọn mình đêm... nay.....
Mưa rơi
Mưa vẫn rơi êm đềm
Lời thương
Anh khắc ghi một đêm
Để cho anh yêu em
Để cho em yêu anh
Tình yêu
Ta trao nhau
Bao giờ... quên.....
Đêm nay
Anh biết em thương nhiều
Buồn tênh
Trên gác khuya quạnh hiu
Nhìn mưa rơi, mưa rơi
Thầm mơ ta chung đôi
Lệ vương trên mi môi
Thương nào..... nguôi....
Biết.....
Biết còn ai vui đêm nay?
Biết còn ai vui đêm... này....?
Mưa....
Mưa vẫn lạnh lùng mưa bay
Ngăn cách bọn mình đêm... nay.....
Mưa rơi
Mưa vẫn rơi êm đềm
Lời thương
Anh khắc ghi một đêm
Để cho anh yêu em
Để cho em yêu anh
Tình yêu
Ta trao nhau
Bao giờ quên.
Để cho anh yêu em
Để cho em yêu anh
Tình yêu
Ta trao nhau
Bao giờ quên.
Để cho anh yêu em
Để cho em yêu anh
Tình yêu
Ta trao nhau
Bao giờ quên.
Để cho anh yêu em
Để cho em yêu anh
Tình yêu
Ta trao nhau
Bao giờ... quên.
Để cho anh yêu em
Để cho em yêu anh
Tình yêu
Ta trao nhau