Đoạn Buồn Đêm Mưa

Đoạn Buồn Đêm Mưa

Lời bài hát Đoạn Buồn Đêm Mưa

Đóng góp bởi

Đêm nay
Trên phố mưa tơi.. bời.....
Lòng nghe
Bao nhớ nhung đầy vơi.
Làm sao cho anh vui
Còn ai cho em vui
Bằng môi trên đôi môi.
Ôi tuyệt vời !
Đêm nay
Anh biết em thương nhiều.
Buồn tênh
Trên gác khuya quạnh hiu.
Nhìn mưa rơi mưa rơi.
Thầm mơ ta chung đôi.
Lệ hoen
Trên mi môi bao giờ... nguôi.
Biết ....
Biết còn ai vui đêm nay....
Biết còn ai vui đêm... này.....
Mưa...!
Mưa vẫn lạnh lùng
Mưa bay
Ngăn cách bọn mình đêm nay.
Mưa rơi
Mưa vẫn rơi êm.. đềm.
Lời thương....
Anh khắc ghi một đêm
Để cho anh yêu em.
Để cho em yêu anh
Tình yêu ta trao nhau
Bao giờ...... quên....
Đêm nay
Anh biết em thương nhiều.
Buồn tênh
Trên gác khuya quạnh hiu.
Nhìn mưa rơi mưa rơi.
Thầm mơ ta chung đôi.
Lệ hoen
Trên mi môi bao giờ... nguôi.
Biết ....
Biết còn ai vui đêm nay....
Biết còn ai vui đêm... này.....
Mưa...!
Mưa vẫn lạnh lùng
Mưa bay
Ngăn cách bọn mình đêm nay.
Mưa rơi
Mưa vẫn rơi êm.. đềm.
Lời thương....
Anh khắc ghi một đêm
Để cho anh yêu em.
Để cho em yêu anh
Tình yêu ta trao nhau
Bao giờ... quên....
Để cho anh yêu em.
Để cho em yêu anh
Tình yêu ta trao nhau
Bao giờ..... quên....