Đoạn Buồn Cho Tôi

Đoạn Buồn Cho Tôi

Lời bài hát Đoạn Buồn Cho Tôi

Đóng góp bởi

Từ một ngày từ ngày mới yêu nhau Mình hằng mơ không dang dở tình đầu ! Tình còn đầy mà người tình đã quên mau, Người đành lòng không xót đau Lạnh lùng bỏ đi không nói. Đoạn đường nào từng dìu bước nhau đi ? Người đã quên ôi quên biệt đường về.. Sầu gợi sầu, rã rời lệ ướt hoen mi, Đoạn buồn người ơi có nghe Khi mưa mưa lạnh về đêm. Nhớ hôm ao ta mới giận hờn. Đưa nhau về đường phố mưa trơn Ôi bây giờ xa cách ngàn trùng Người đời thường hay gian dối. Tôi xin chấp nhận tủi buồn. Còn một mình mốt mình bước đơn côi Và từ đây tôi xin lạy người đời Đừng hẹn hò và đừng gặp gỡ chi thêm Trọn nghiệp đàn ca thế thôi Cho nhân gian mượn tìm vui.