Đò Qua Bến Sông

Đò Qua Bến Sông

Lời bài hát Đò Qua Bến Sông

Đóng góp bởi

Đò qua bến... sông....
Sóng vổ tình... tôi ....
Có nhớ người thương
Đang đợi chờ...
Đò qua đón đưa
Đò qua bến sông
Mai mối cưới xin.
Em đã quên
Quên rồi
Có kẻ chờ mong
Tình tôi lẽ loi
Cứ ngắm hoàng hôn
Tiếng cung buồn kêu
Như nặng lòng
Tình tôi nĩ non
Vầng trăng đã.. lên ....
Soi bóng khóm tre ...
Sao ánh trăng thề
Âm thầm....
Trĩu nặng sầu... thương....
Đò qua bến sông
Chia... tình tôi
Bên lỡ bên bồi
Tui nhớ tui thương
Thương.... một người
Cùng tôi nắng mưa
Ngày xưa bé thơ
Câu thề không
Chia cách đôi bờ
Bên kia bên này
Bây giờ tuy gần mà xa
Ai sẽ chờ mong
Ai lỡ thương rồi
Cách nữa dòng sông
Sao nghe lòng
Quặng đau chín sông
Bên lỡ mình tôi
Em ở bên bồi
Bên lỡ bên bồi
Người ơi
Đò qua bến sông ...
Đò qua bến... sông....
Sóng vổ tình... tôi ....
Có nhớ người thương
Đang đợi chờ...
Đò qua đón đưa
Đò qua bến sông
Mai mối cưới xin.
Em đã quên
Quên rồi
Có kẻ chờ mong
Tình tôi lẽ loi
Cứ ngắm hoàng hôn
Tiếng cung buồn kêu
Như nặng lòng
Tình tôi nĩ non
Vầng trăng đã.. lên ....
Soi bóng khóm tre ...
Sao ánh trăng thề
Âm thầm....
Trĩu nặng sầu... thương....
Đò qua bến sông
Chia... tình tôi
Bên lỡ bên bồi
Tui nhớ tui thương
Thương.... một người
Cùng tôi nắng mưa
Ngày xưa bé thơ
Câu thề không
Chia cách đôi bờ
Bên kia bên này
Bây giờ tuy gần mà xa
Ai sẽ chờ mong
Ai lỡ thương rồi
Cách nữa dòng sông
Sao nghe lòng
Quặng đau chín sông
Bên lỡ mình tôi
Em ở bên bồi
Bên lỡ bên bồi
Người ơi
Đò qua bến sông ...
Bên lỡ bên bồi
Người ơi
Đò qua bến sông ...