Đò Đưa Dâu

Đò Đưa Dâu

Lời bài hát Đò Đưa Dâu

Đóng góp bởi

Sớm nay bên sông
Có người con gái
Đã đi lấy chồng
Con đò trôi bềnh bồng
Đưa dâu
Không biết đi về đâu
Bờ sông bên kia
Thì đông vui
Phía sông bên này
Thì mình tôi
Ngó qua ngậm ngùi
Nhìn người tôi yêu
Đã đi mất rồi
Lớn khôn bên nhau
Tưởng rằng hai đứa
Sẽ nên vợ chồng
Người là con đò chiều
Bên anh
Anh cũng như dòng sông
Ngày còn yêu nhau
Mình luôn mong
Lúa xanh trổ bông
Mình đám cưới
Vậy mà hôm nay
Con đò đành lòng
Bỏ lại bến sông
Đò đưa dâu
Đưa em đi về đâu
Về nơi
Xứ xa quê người
Cùng vui
ở nơi bến mới
Có khi nao
Em chạnh lòng nhớ tôi
Đò đưa dâu
Em đi để lại đây
Chiều nay
đứng bên sông này
Nhớ về ai
Lòng nghe tê tái
Nhớ người con gái
Đã quên câu hẹn thề
Lớn khôn bên nhau
Tưởng rằng hai đứa
Sẽ nên vợ chồng
Người là con đò chiều
Bên anh
Anh cũng như dòng sông
Ngày còn yêu nhau
Mình luôn mong
Lúa xanh trổ bông
Mình đám cưới
Vậy mà hôm nay
Con đò đành lòng
Bỏ lại bến sông
Đò đưa dâu
Đưa em đi về đâu
Về nơi
Xứ xa quê người
Cùng vui
ở nơi bến mới
Có khi nao
Em chạnh lòng nhớ tôi
Đò đưa dâu
Em đi để lại đây
Chiều nay
đứng bên sông này
Nhớ về ai
Lòng nghe tê tái
Nhớ người con gái
Đã quên câu hẹn thề
Đò đưa dâu
Đưa em đi về đâu
Về nơi
Xứ xa quê người
Cùng vui
ở nơi bến mới
Có khi nao
Em chạnh lòng nhớ tôi
Đò đưa dâu
Em đi để lại đây
Chiều nay
đứng bên sông này
Nhớ về ai
Lòng nghe tê tái
Nhớ người con gái
Đã quên câu hẹn thề