Djojj börjar i skolan, del 9

Djojj börjar i skolan, del 9