Djojj börjar i skolan, del 8

Djojj börjar i skolan, del 8