Djojj börjar i skolan, del 7

Djojj börjar i skolan, del 7