Djojj börjar i skolan, del 14

Djojj börjar i skolan, del 14