Djojj börjar i skolan, del 13

Djojj börjar i skolan, del 13