Djojj börjar i skolan, del 12

Djojj börjar i skolan, del 12