Djojj börjar i skolan, del 11

Djojj börjar i skolan, del 11