Djojj börjar i skolan, del 10

Djojj börjar i skolan, del 10