Djojj börjar i skolan, del 1

Djojj börjar i skolan, del 1