Lời bài hát Đính Ước (Remix)

Đóng góp bởi

Mẹ nói với anh
Mẹ rất thương em
Thương vì nết na
Nhu mì ngoan hiền
Ý mẹ thầm mong em là dâu
Xin em một câu hẹn ước
Cậy người qua mai mối trầu cau
Tình dẫu muốn trao
Lòng vẫn lo âu
Em nào dám đâu
Áo mặc qua đầu
Nếu chàng thương em xin lại thưa
Ba em mẹ em đồng ý
Phận làm con cúi đầu xin vâng
Anh ơi em biết rằng
Nhà em khó nghèo
Còn anh trắng tay
Ngày tháng thư sinh
Xin em vững lòng
Dù nghèo mà thương nhau
Trọn đời mình yêu nhau
Ước mơ nào hơn
Mình ước mong sao
Mình sẽ nên duyên
Hai họ mến yêu
Ba mẹ thương tình
Mái nghèo từ đây vui đẹp đôi
Tương lai cùng nhau tìm tới
Đường trần em có mình anh thôi
Mẹ nói với anh
Mẹ rất thương em
Thương vì nết na
Nhu mì ngoan hiền
Ý mẹ thầm mong em là dâu
Xin em một câu hẹn ước
Cậy người qua mai mối trầu cau
Tình dẫu muốn trao
Lòng vẫn lo âu
Em nào dám đâu
Áo mặc qua đầu
Nếu chàng thương em xin lại thưa
Ba em mẹ em đồng ý
Phận làm con cúi đầu xin vâng
Anh ơi em biết rằng
Nhà em khó nghèo
Còn anh trắng tay
Ngày tháng thư sinh
Xin em vững lòng
Dù nghèo mà thương nhau
Trọn đời mình yêu nhau
Ước mơ nào hơn
Mình ước mong sao
Mình sẽ nên duyên
Hai họ mến yêu
Ba mẹ thương tình
Mái nghèo từ đây vui đẹp đôi
Tương lai cùng nhau tìm tới
Đường trần em có mình anh thôi
Mái nghèo từ đây vui đẹp đôi
Tương lai cùng nhau tìm tới
Đường trần em có mình anh thôi