Xem MV bài hát

Lời bài hát Đính Ước

Đóng góp bởi

Mẹ nói... với anh
Mẹ rất thương... em...
Thương vì nết na
Nhu mì ngoan... hiền..
Ý mẹ thầm mong
Em là dâu
Xin em
Một câu hẹn ước
Cậy người
Qua mối mai trầu.... cau
Tình dẫu muốn trao
Lòng vẫn lo âu
Em nào dám đâu
Áo mặc qua đầu
Nếu chàng thương em
Xin lại thưa
Ba em
Mẹ em đồng ý
Phận làm con
Cúi đầu... xin... vâng !
Anh ơi... em biết rằng
Nhà em khó nghèo
Còn anh trắng tay
Ngày tháng thư sinh
Xin em vững lòng
Dù nghèo mà thương nhau
Và trọn đời
Mình nên duyên
Ước mơ nào.... hơn !
Mình ước mong sao
Mình sẽ... nên... duyên
Hai họ mến yêu
Ba mẹ thương... tình
Mái nghèo từ đây
Vui đẹp đôi
Tương lai
Cùng nhau tìm tới
Đường trần anh
Có mình em thôi
Tình dẫu muốn trao
Lòng vẫn lo âu
Em nào dám đâu
Áo mặc qua đầu
Nếu chàng thương em
Xin lại thưa
Ba em
Mẹ em đồng ý
Phận làm con
Cúi đầu... xin... vâng !
Anh ơi... em biết rằng
Nhà anh khó nghèo
Còn anh trắng tay
Ngày tháng thư sinh
Xin em vững lòng
Dù nghèo mà thương nhau
Và trọn đời
Mình nên duyên
Ước mơ nào.... hơn !
Mình ước mong sao
Mình sẽ... nên... duyên
Hai họ mến yêu
Ba mẹ thương... tình..
Mái nghèo từ đây
Vui đẹp đôi
Tương lai
Cùng nhau tìm tới
Đường trần anh
Có... mình em thôi
Mái nghèo từ đây
Vui đẹp đôi
Tương lai
Cùng nhau tìm tới
Đường trần anh
Có mình.... em.... thôi......