Lời bài hát Định Mệnh

Đóng góp bởi

Thôi nhé anh
Đừng nhiều hận sầu
Đừng thương tiếc
Để rồi xa xôi
Đừng trách chi
Đã lỡ duyên đời
Hai chúng ta đi hai đường
Chuyện thương yêu
Đâu còn nữa
Ôm ấp chi
Một định mệnh buồn
Để chua xót
Những gì cho nhau
Người bước đi
Mà nát tan lòng
Ai đứng trông theo ngậm ngùi
Tình yêu mất đi còn đâu
Em đâu lỗi hẹn
Mà đời lại xui ngăn cách
Với chia phôi
Phải chăng em ơi
Tình lỡ ước mong
Anh trách chi người sang sông
Thôi nhé anh
Đừng buồn làm gì
Dù thương tiếc
Vẫn là biệt ly
Đời cớ sao
Lại lắm u sầu
Em khóc mối duyên ban đầu
Từ đây chết trong lòng nhau
Em đâu lỗi hẹn
Mà đời lại xui ngăn cách
Với chia phôi
Phải chăng em ơi
Tình lỡ ước mong
Anh trách chi người sang sông
Thôi thôi nhé anh
Đừng buồn làm gì
Dù thương tiếc
Vẫn là biệt ly
Đời cớ sao
Lại lắm u sầu
Em khóc mối duyên ban đầu
Từ đây chết trong lòng nhau
Đời cớ sao
Lại lắm u sầu
Em khóc mối duyên ban đầu
Từ đây chết trong lòng nhau