Định Mệnh

Định Mệnh

Lời bài hát Định Mệnh

Đóng góp bởi

Hỡi.... người tình
Em có hay
Vẫn lặng thầm
Nơi chốn đây
Đắm...
Hồn trong hơi men đắng cay
Làm sao anh quên
Nỗi đau này.
Mới ngày nào ta có nhau
Ta... vui say trong nắng mai
Chất ngất đắm đuối
Trong cơn say tình
Nhưng hôm nay
Em mãi xa rồi.
Duyên trời đã cướp mất
Bóng dáng em từ đây
Cho tim anh
Tan thành khói mây
Đường tình hai lối
Ta xa nhau
Ôi đớn đau
Vây kín tâm hồn anh xác xơ.
Duyên trời đã cướp mất
Bóng dáng em thật rồi
Từ nay anh lẻ loi ...
Thôi nhé em yêu
Hẹn nhau kiếp sau
Mãi... không chia lìa.
Duyên trời đã cướp mất
Bóng dáng em từ đây
Cho tim anh
Tan thành khói mây
Đường tình hai lối
Ta xa nhau
Ôi đớn đau
Vây kín tâm hồn anh xác xơ.
Duyên trời đã cướp mất
Bóng dáng em thật rồi
Từ nay anh lẻ loi ...
Thôi nhé em yêu
Hẹn nhau kiếp sau
Mãi... không chia lìa.
Hỡi.... người tình
Em có hay
Vẫn lặng thầm
Nơi chốn đây
Đắm...
Hồn trong hơi men đắng cay
Làm sao anh quên
Nỗi đau này.
Mới ngày nào ta có nhau
Ta... vui say trong nắng mai
Chất ngất đắm đuối
Trong cơn say tình
Nhưng hôm nay
Em mãi xa rồi.
Duyên trời đã cướp mất
Bóng dáng em từ đây
Cho tim anh
Tan thành khói mây
Đường tình hai lối
Ta xa nhau
Ôi đớn đau
Vây kín tâm hồn anh xác xơ.
Duyên trời đã cướp mất
Bóng dáng em thật rồi
Từ nay anh lẻ loi ...
Thôi nhé em yêu
Hẹn nhau kiếp sau
Mãi... không chia lìa.
Duyên trời đã cướp mất
Bóng dáng em từ đây
Cho tim anh
Tan thành khói mây
Đường tình hai lối
Ta xa nhau
Ôi đớn đau
Vây kín tâm hồn anh xác xơ.
Duyên trời đã cướp mất
Bóng dáng em thật rồi
Từ nay anh lẻ loi ...
Thôi nhé em yêu
Hẹn nhau kiếp sau
Mãi... không chia lìa.
Duyên trời đã cướp mất
Bóng dáng em từ đây
Cho tim anh
Tan thành khói mây
Đường tình hai lối
Ta xa nhau
Ôi đớn đau
Vây kín tâm hồn anh xác xơ.
Duyên trời đã cướp mất
Bóng dáng em thật rồi
Từ nay anh lẻ.... loi ...
Thôi nhé em yêu
Hẹn nhau kiếp sau
Mãi... không chia lìa.
Thôi nhé em yêu
Hẹn nhau kiếp sau
Mãi mãi... không chia lìa.