Điều Ước Của Hai Ta

Điều Ước Của Hai Ta

Lời bài hát Điều Ước Của Hai Ta

Đóng góp bởi

Chợt một ngày mưa giăng
Lòng ai chơi vơi
Với nỗi đau từng ngày
Điệu nhạc kia vương
Lòng em ngẩn ngơ chờ mong
Em vui bên ai ấm áp nụ cười
Chỉ riêng anh đây với nỗi buồn
Giờ còn đâu giây phút mặn nồng
Khi em đã xa đời anh
Giờ một mình em ngồi ngóng trông
Tình yêu giờ đây tan vỡ
Khi bên anh
Em mong ước một điều
Chỉ mong ước một điều
Rằng mình mãi bên nhau
Mà anh nào có hay
Này người chớ dối gian
Tình yêu trao anh chỉ mỗi người
Giờ anh đã thay lòng
Riêng em bước đi lạnh câm
Ngày xưa bên nhau
Mình thường ước mơ có nhau mãi
Giờ anh đã đổi thay
Em biết tình anh nơi chốn nao
Này anh có hay biết
Tình mình trao chỉ cho riêng nhau
Thật lòng em rất muốn nói
BaBy I love U
Chợt một ngày mưa giăng
Lòng ai chơi vơi
Với nỗi đau từng ngày
Điệu nhạc kia vương
Lòng em ngẩn ngơ chờ mong
Em vui bên ai ấm áp nụ cười
Chỉ riêng anh đây với nỗi buồn
Giờ còn đâu giây phút mặn nồng
Khi em đã xa đời anh
Giờ một mình em ngồi ngóng trông
Tình yêu giờ đây tan vỡ
Khi bên anh
Em mong ước một điều
Chỉ mong ước một điều
Rằng mình mãi bên nhau
Mà anh nào có hay
Này người chớ dối gian
Tình yêu trao anh chỉ mỗi người
Giờ anh đã thay lòng
Riêng em bước đi lạnh câm
Ngày xưa bên nhau
Mình thường ước mơ có nhau mãi
Giờ anh đã đổi thay
Em biết tình anh nơi chốn nao
Này anh có hay biết
Tình mình trao chỉ cho riêng nhau
Thật lòng em rất muốn nói
BaBy I love U
Ngày xưa bên nhau
Mình thường ước mơ có nhau mãi
Giờ anh đã đổi thay
Em biết tình anh nơi chốn nao
Này anh có hay biết
Tình mình trao chỉ cho riêng nhau
Thật lòng em rất muốn nói
BaBy I love U