Điệu Múa Thiên Nga

Điệu Múa Thiên Nga

Lời bài hát Điệu Múa Thiên Nga

Đóng góp bởi

Thiên nga ở trong hồ
Nhẹ nhàng như mây trôi
Mặt hồ tựa gương soi
Trong veo giữa mùa thu
Thiên nga ngỡ như là
Chẳng nhọc nhằn chi cả
Nào ngờ ở dưới nước
đôi chân phải khua nhanh
Và em cũng thế
Phải tập siêng năng điệu múa này
Phải tập siêng năng qua mỗi ngày
Để điệu múa ấy thật là hay
Và em sẽ múa
Nhẹ nhàng như mây trôi giữa trời
Nhẹ nhàng như bao chiếc lá rơi
Và thật nhẹ nhàng như thiên nga
Thiên nga ở trong hồ
Nhẹ nhàng như mây trôi
Mặt hồ tựa gương soi
Trong veo giữa mùa thu
Thiên nga ngỡ như là
Chẳng nhọc nhằn chi cả
Nào ngờ ở dưới nước
đôi chân phải khua nhanh
Và em cũng thế
Phải tập siêng năng điệu múa này
Phải tập siêng năng qua mỗi ngày
Để điệu múa ấy thật là hay
Và em sẽ múa
Nhẹ nhàng như mây trôi giữa trời
Nhẹ nhàng như bao chiếc lá rơi
Và thật nhẹ nhàng như thiên nga
Đang bơi
Thiên nga ở trong hồ
Nhẹ nhàng như mây trôi
Mặt hồ tựa gương soi
Trong veo giữa mùa thu
Thiên nga ngỡ như là
Chẳng nhọc nhằn chi cả
Nào ngờ ở dưới nước
đôi chân phải khua nhanh
Và em cũng thế
Phải tập siêng năng điệu múa này
Phải tập siêng năng qua mỗi ngày
Để điệu múa ấy thật là hay
Và em sẽ múa
Nhẹ nhàng như mây trôi giữa trời
Nhẹ nhàng như bao chiếc lá rơi
Và thật nhẹ nhàng như thiên nga
Và em cũng thế
Phải tập siêng năng điệu múa này
Phải tập siêng năng qua mỗi ngày
Để điệu múa ấy thật là hay
Và em sẽ múa
Nhẹ nhàng như mây trôi giữa trời
Nhẹ nhàng như bao chiếc lá rơi
Và thật nhẹ nhàng như thiên nga
Đang bơi