Điệu Lâm Thôn Trà Vinh

Điệu Lâm Thôn Trà Vinh

Lời bài hát Điệu Lâm Thôn Trà Vinh

Đóng góp bởi

Đường về Trà Vinh chim hót
Mừng lúa chín vàng đồng.
Hàng dừa ven sông mưa
Nắng bao kỉ niệm nhớ mong.
Đây đó vang vọng
Khúc Ngũ Âm
Tiếng trống Xà Dăng
Đến bập bùng.
Và điệu Lâm Thôn dịu dàng
Đôi tay múa theo nhịp nhàng.
Người về Trà Vinh năm tháng
Còn nhớ Ao Bà Om.
Trở lại quê xưa nghe khúc ca
Tiểu Cần vấn vương.
Ai đón ai về xóm Cầu Ngang
Bên mái nhà tranh
Có tấm lòng.
Một lần qua đây trong lòng
Mê say nhớ quê hương này.
Em dang đôi tay
Vui đón nhau về đây
Quê em xinh xinh
Mang trái tim Trà Vinh.
Có Biển Ba Động
Nếu duyên phải lòng
Thương nhớ lắm không?
Chùa Cọ ai qua khách du
Đường xa trắng cây cò bay.
Người người về đây
Chan chứa tình thắm
Duyên Trà Vinh.
Ruộng đồng bao la mưa nắng
Lúa hai mùa tốt tươi.
Ai có đi về đất Trà Vinh
Xin gửi lại đây chút ân tình.
Và điệu Lâm Thôn của người
Trà vinh sống mãi bên đời.
Người về Trà Vinh năm tháng
Còn nhớ Ao Bà Om.
Trở lại quê xưa nghe khúc ca
Tiểu Cần vấn vương.
Ai đón ai về xóm Cầu Ngang
Bên mái nhà tranh
Có tấm lòng.
Một lần qua đây trong lòng
Mê say nhớ quê hương này.
Em dang đôi tay
Vui đón nhau về đây
Quê em xinh xinh
Mang trái tim Trà Vinh.
Có Biển Ba Động
Nếu duyên phải lòng
Thương nhớ lắm không?
Chùa Cọ ai qua khách du
Đường xa trắng cây cò bay.
Người người về đây
Chan chứa tình thắm
Duyên Trà Vinh.
Ruộng đồng bao la mưa nắng
Lúa hai mùa tốt tươi.
Ai có đi về đất Trà Vinh
Xin gửi lại đây chút ân tình.
Và điệu Lâm Thôn của người
Trà vinh sống mãi bên đời.
Ai có đi về đất Trà Vinh
Xin gửi lại đây chút ân tình.
Và điệu Lâm Thôn của người
Trà vinh sống mãi bên đời.
Và điệu Lâm Thôn của người
Trà vinh sống mãi bên đời.