Điều Kết Thúc

Điều Kết Thúc

Lời bài hát Điều Kết Thúc

Đóng góp bởi

Đôi tay anh đang yếu mềm vì ai ? Tại vì anh không thể níu lấy em một giây nào nữa. Đôi ta sẽ mãi không còn cùng chung lối đi Vì nước mắt anh đã rơi khi thấy em cùng ai khác rồi Và ngày hôm qua anh đã thấy tất cả Ở đằng sau lưng anh em đã làm những gì Em đã nói em sẽ yêu anh không bao giờ lìa xa Thì Thôi em hãy cứ bước đi Những ngày bên em giờ đây là quá khứ Cảm ơn em đã ghé ngang đời anh Cho anh những vấn vương! Ver2: Anh biết khoảng cách sẽ là những lí do Và em đã nói em quá cô đơn khi không có anh kề bên Anh đã cố níu tất cả để giữ em Tại vì sao người hãy nói đi Anh đã làm gì sai ? Chorus: Để ngày hôm qua anh đã thấy tất cả Ở đằng sau lưng anh em đã làm những gì Em đã nói em sẽ yêu anh không bao giờ lìa xa Thì Thôi em hãy cứ bước đi Những ngày bên em giờ đây là quá khứ Cảm ơn em đã ghé ngang đời anh Cho anh những vấn vương Pre-chorus: Ngày nào còn những nhớ thương Chuyện tình mình ai tiếc thương Anh sẽ mang những đau thương gửi mây đến cuối trời Trả lại ngày lúc mới yêu Anh sẽ mang theo những kỉ niệm ...chôn vào quá khứ... Những tháng năm sau không còn em Và ngày hôm qua anh đã thấy tất cả Ở đằng sau lưng anh em đã làm những gì Em đã nói em sẽ yêu anh không bao giờ lìa xa Thì Thôi em hãy cứ bước đi "cứ bước đi bên ai ài mà em mún" Những ngày bên em giờ đây là quá khứ Cảm ơn em đã ghé ngang đời anh Cho anh những vấn vương!