Điệu Buồn Trên Sông (Dương Thế Bao La Sầu OST)

Điệu Buồn Trên Sông (Dương Thế Bao La Sầu OST)

Lời bài hát Điệu Buồn Trên Sông (Dương Thế Bao La Sầu OST)

Đóng góp bởi

Ơ sông chiều bến vắng
Tình đắng người ơi
Đã thương nhau sao nỡ phụ cho đành
Nay thuyền xa bến
Nay thuyền xa bến
Tiếng đàn buồn héo hon
Chiều qua bến sông
Ai thiết tha câu hò mênh mông
Đàn buông tiếng thương
Nghe tim lòng tôi bao vấn vương
Cũng bên sông này
Lời hẹn thề ai đã thầm trao
Giờ em đổi thay
Vui với ai để buồn nơi đây
Đò qua mấy sông
Nhưng sao lòng chưa vơi nhớ mong
Con nước xuôi dòng
Lục bình trôi nơi ấy xa vời
Người đi biền biệt phương trời
Bỏ lại chiều đông
Con sông buồn đò ai ngóng trông
Bỏ lại tình em ngẩn ngơ
Nhớ thương bão lòng
Người đành sang sông
Để anh nước mắt tuôn dòng
Người ơi tình đã xa rồi
Giờ ở bên người
Có còn nhớ đến về anh
Chiều về qua sông
Đò ai ngẩn ngơ câu hò
Điệu buồn tương tư mênh mông
Trên bến chiều đông
Giờ em đổi thay
Vui với ai để buồn nơi đây
Đò qua mấy sông
Nhưng sao lòng chưa vơi nhớ mong
Con nước xuôi dòng
Lục bình trôi nơi ấy xa vời
Người đi biền biệt phương trời
Bỏ lại chiều đông
Con sông buồn đò ai ngóng trông
Bỏ lại tình em ngẩn ngơ
Nhớ thương bão lòng
Người đành sang sông
Để anh nước mắt tuôn dòng
Người ơi tình đã xa rồi
Giờ ở bên người
Có còn nhớ đến về anh
Chiều về qua sông
Đò ai ngẩn ngơ câu hò
Điệu buồn tương tư
Mênh mông trên bến chiều đông
Chiều về qua sông
Đò ai ngẩn ngơ câu hò
Điệu buồn tương tư
Mênh mông trên bến chiều đông