​Điều Buồn Nhất (Remix)

​Điều Buồn Nhất (Remix)

Lời bài hát ​Điều Buồn Nhất (Remix)

Đóng góp bởi

Thời gian trôi
Từng sáng tối
Sao quá vội
Vẫn luôn là mình em thôi
Nhìn theo anh
Tim tan vỡ
Gần bên anh
Mãi là một giấc mơ
Biết yêu riêng ai là rất buồn
Biết yêu đơn phương là sẽ luôn
Còn mãi trong lòng
Những tổn thương
Sợ anh biết
Lại sợ anh không biết
Muốn anh biết
Lại muốn anh không biết
Điều buồn nhất là
Là anh biết
Lại làm như không biết
Sợ em sẽ khóc
Lại vờ như không khóc
Lúc muốn khóc lại giữ trong lòng
Điều buồn nhất là
Là anh biết
Lại làm như không biết
Là anh biết
Lại làm như không biết
Biết yêu riêng ai là rất buồn
Biết yêu đơn phương là sẽ luôn
Còn mãi trong lòng
Những tổn thương
Sợ anh biết
Lại sợ anh không biết
Muốn anh biết
Lại muốn anh không biết
Điều buồn nhất là
Là anh biết
Lại làm như không biết
Sợ em sẽ khóc
Lại vờ như không khóc
Lúc muốn khóc lại giữ trong lòng
Điều buồn nhất là
Là anh biết
Lại làm như không biết
Sợ anh biết
Lại sợ anh không biết
Muốn anh biết
Lại muốn anh không biết
Điều buồn nhất là
Là anh biết
Lại làm như không biết
Sợ em sẽ khóc
Lại vờ như không khóc
Lúc muốn khóc lại giữ trong lòng
Điều buồn nhất là
Là anh biết
Lại làm như không biết
Em yêu anh
Em yêu anh