Điệu Buồn Đêm Trăng (Nhà Ông Hoàng Có Vàng OST)

Điệu Buồn Đêm Trăng (Nhà Ông Hoàng Có Vàng OST)

Xem MV bài hát

Lời bài hát Điệu Buồn Đêm Trăng (Nhà Ông Hoàng Có Vàng OST)

Đóng góp bởi

Đêm dưới trăng mơ màng Đàn buông sáu câu não lòng Than trách than duyên mình Giờ đây lẻ bóng người ơi Tình sao sớm vội tan Khi người đi chẳng hẹn quay về Ai nỡ quên câu thề Cho cung đàn não nề bên sông. Dưới ánh trăng năm nào Tình ta thiết tha duyên đầu Nay bỗng em qua cầu Giờ anh phải biết về đâu Buồn héo hắt buồn ơi Cung đàn xưa lỗi nhịp tơ sầu Người đi quên mối duyên đầu Để cung đàn đếm giọt buồn thương. Hò cống líu hò xang Xang hò liu cống hò xang cống Hò cống líu hò xang Xang hò liu cống xang liu hò. Ai ơi chớ quên câu thề Xin quay về bến hẹn người ơi Ai ơi dẫu xa phương trời Xin quay về với bạn tình chung.