Điệp Khúc Mùa Xuân

Điệp Khúc Mùa Xuân

Lời bài hát Điệp Khúc Mùa Xuân

Đóng góp bởi

Nắng chiếu lung linh
Muôn hoa vàng
Chợt tia nắng về
Trong ánh mùa sang
Gió mãi mơn man
Trên đóa môi hồng
Người em yêu tìm quên
Trong cuộc sống
Bướm vẫn tung tăng bay la đà
Mặt trời mây buồn nhẹ
Trôi thiết tha
Ánh mắt mơ trông nơi xa vời
Chờ mùa Xuân đến đem nguồn vui
Rừng Xuân ơi
Xin lặng gió heo may
Để chim muông
Quay về với muôn cây
Tình Xuân ơi xin
Dệt mối yêu thương
Từ bao nhiêu năm
Tình sầu muôn hướng
Này gió hãy cuốn từng lá rơi
Và nắng hãy chiếu màu thắm tươi
Cùng những tiếng hát điệu nhạc
Dâng chơi vơi để hồn ta
Say trong tiếng cười
Nắng chiếu lung linh
Muôn hoa vàng
Chợt tia nắng về
Trong ánh mùa sang
Gió mãi mơn man
Trên đóa môi hồng
Người em yêu tìm quên
Trong cuộc sống
Bướm vẫn tung tăng bay la đà
Mặt trời mây buồn nhẹ
Trôi thiết tha
Ánh mắt mơ trông nơi xa vời
Chờ mùa Xuân đến đem nguồn vui
Nắng chiếu lung linh
Muôn hoa vàng
Chợt tia nắng về
Trong ánh mùa sang
Gió mãi mơn man
Trên đóa môi hồng
Người em yêu tìm quên
Trong cuộc sống
Bướm vẫn tung tăng bay la đà
Mặt trời mây buồn nhẹ
Trôi thiết tha
Ánh mắt mơ trông nơi xa vời
Chờ mùa Xuân đến đem nguồn vui
Rừng Xuân ơi
Xin lặng gió heo may
Để chim muông
Quay về với muôn cây
Tình Xuân ơi xin
Dệt mối yêu thương
Từ bao nhiêu năm
Tình sầu muôn hướng
Này gió hãy cuốn từng lá rơi
Và nắng hãy chiếu màu thắm tươi
Cùng những tiếng hát điệu nhạc
Dâng chơi vơi để hồn ta
Say trong tiếng cười
Nắng chiếu lung linh
Muôn hoa vàng
Chợt tia nắng về
Trong ánh mùa sang
Gió mãi mơn man
Trên đóa môi hồng
Người em yêu tìm quên
Trong cuộc sống
Bướm vẫn tung tăng bay la đà
Mặt trời mây buồn nhẹ
Trôi thiết tha
Ánh mắt mơ trông nơi xa vời
Chờ mùa Xuân đến đem nguồn vui