Diễm Xưa

Diễm Xưa

Lời bài hát Diễm Xưa

Đóng góp bởi

Mưa vẫn bay bay
Trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy
Thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa
Reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút
Cho mắt thêm sâu
Mưa vẫn hay mưa
Trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng
Những chuyến mưa qua
Trên bước chân
Em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt
Cho mình xót xa
Chiều nay còn mưa
Sao em không lại
Nhớ mãi trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau
Hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau
Mưa vẫn hay mưa
Cho đời biến động
Làm sao em nhớ
Những vết chim di
Xin hãy cho mưa
Qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng
Quên mình lãng du
Chiều nay còn mưa
Sao em không lại
Nhớ mãi trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau
Hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau
Mưa vẫn hay mưa
Cho đời biến động
Làm sao em biết
Bia đá không đau
Xin hãy cho mưa
Qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng
Quên mình lãng du
Xin hãy cho mưa
Qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá
Cũng cần có nhau