Đi Về Đâu

Đi Về Đâu

Xem MV bài hát

Lời bài hát Đi Về Đâu

Đóng góp bởi

Đi về đâu về đâu cũng là thế mà
Yêu đậm sâu
Đậm sâu để rồi chia xa
Xa xa xa xa xa rồi
Đã thôi thôi thôi thôi nhung nhớ
Dẫu bao mùa đã qua
Dù yêu thương ta chỉ là
Vụt qua hết sâu đậm
Thì đau đớn kia vẫn như lần đầu
Dẫu mai mình thấy nhau
Dù em luôn luôn đến sau
Đừng quay lưng bước vội đi
Đi về đâu về đâu cũng là thế mà
Yêu đậm sâu
Đậm sâu để rồi chia xa
Xa xa xa xa xa rồi
Đã thôi thôi thôi thôi nhung nhớ
Đi về đâu về đâu cũng là thế mà
Yêu đậm sâu
Đậm sâu để rồi chia xa
Xa xa xa xa xa rồi
Đã thôi thôi thôi thôi nhung nhớ
Đi về đâu về đâu cũng là thế mà
Yêu đậm sâu
Đậm sâu để rồi chia xa
Xa xa xa xa xa rồi
Đã thôi thôi thôi thôi nhung nhớ
Những đêm dài nhớ anh
Và mong trong mơ thấy anh
Và mong cho đôi mình đi tiếp
Chung bước đến mây xanh
Những trông chờ đã qua
Giờ hai ta đã cách xa
Giờ hai ta không còn nữa
Oh nữa oh yeah
Đi về đâu về đâu cũng là thế mà
Yêu đậm sâu
Đậm sâu để rồi chia xa
Xa xa xa xa xa rồi
Đã thôi thôi thôi thôi nhung nhớ
Đi về đâu về đâu cũng là thế mà
Yêu đậm sâu
Đậm sâu để rồi chia xa
Xa xa xa xa xa rồi
Đã thôi thôi thôi thôi nhung nhớ
Những đêm dài nhớ anh
Và mong trong mơ thấy anh
Và mong cho đôi mình đi tiếp
Chung bước đến mây xanh
Những trông chờ đã qua
Giờ hai ta đã cách xa
Giờ hai ta không còn nữa
Oh nữa oh yeah
Đi về đâu về đâu cũng là thế mà
Yêu đậm sâu
Đậm sâu để rồi chia xa
Xa xa xa xa xa rồi
Đã thôi thôi thôi thôi nhung nhớ
Đi về đâu về đâu cũng là thế mà
Yêu đậm sâu
Đậm sâu để rồi chia xa
Xa xa xa xa xa rồi
Đã thôi thôi thôi thôi nhung nhớ
Nhớ
Nhớ
Em nhớ anh
Dù tình ta chẳng đi về đâu