Dĩ Vãng Nhạt Nhòa

Dĩ Vãng Nhạt Nhòa

Lời bài hát Dĩ Vãng Nhạt Nhòa

Đóng góp bởi

Chờ người tình lỡ
Là tình đầu tình gặp gỡ
Tình trong dĩ vãng nhạt nhoà
Vào mùa trăng đó
Chàng từ phương xa
Về như giấc mơ
Tình đầu gặp gỡ
Rồi trọn đời tình còn nhớ
Tình tha thiết đắm say
Ánh mắt ngây thơ như ru hồn
Rũ áo phong sương
Anh vui tình duyên
Lúc đắm đuối anh cho rằng
Tình ta như ánh trăng rằm
Chớ đâu biết dòng đời lắm
Nhiều cơn sóng phũ phàng
Cho lứa đôi chia phôi
Đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ
Cho đến nay anh
Thuyền đã sang bờ
Chờ người tình lỡ
Là tình đầu tình gặp gỡ
Tình trong dĩ vãng nhạt nhoà
Vào mùa trăng đó
Chàng từ phương xa
Về như giấc mơ
Tình đầu gặp gỡ
Rồi trọn đời tình còn nhớ
Tình tha thiết đắm say
Ánh mắt ngây thơ như ru hồn
Rũ áo phong sương
Anh vui tình duyên
Lúc đắm đuối anh cho rằng
Tình ta như ánh trăng rằm
Chớ đâu biết dòng đời lắm
Nhiều cơn sóng phũ phàng
Cho lứa đôi chia phôi
Đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ
Cho đến nay anh
Thuyền đã sang bờ
Lúc đắm đuối anh cho rằng
Tình ta như ánh trăng rằm
Chớ đâu biết dòng đời lắm
Nhiều cơn sóng phũ phàng
Cho lứa đôi chia phôi
Đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ
Cho đến nay anh
Thuyền đã sang bờ
Cho đến nay anh
Thuyền đã sang bờ
Cho đến nay anh
Thuyền đã sang bờ