Đi Tới Cuối Con Đuờng

Đi Tới Cuối Con Đuờng

Lời bài hát Đi Tới Cuối Con Đuờng

Đóng góp bởi

Mỗi lần
Gặp mặt nhau
Em nhìn anh
Mắc cỡ
để đêm đêm về
Nỗi nhớ miên man
Mỗi lần
Gặp mặt nhau
Tim bồi hồi
Xao xuyến
đứng ngồi mãi
Không yên
Có phải
Vì mình yêu
Nên gặp nhau
đã hiểu
Tựa như mây và gió
Mãi chung đôi
Muốn hỏi hoài
Em ơi
Yêu là gì
Em hỡi
Mà khiến
Ta mơ màng
Tình như
Là biển lớn
Như thuyền
Không bến đậu
Cho sóng vỗ
Lênh đênh
Cho mình
Mãi yêu hơn
Tình yêu
Là vậy sao
Như sắc hoa
Muôn màu
Cho nhau
Những ngọt ngào
Nhưng có khi
Lại rất buồn
Chỉ cần
Hiểu lòng nhau
Ta vượt qua
Tất cả
Niềm tin yêu
Sẽ xoá hết
Cơn đau
Giữ chặt lòng
Em ơi
Cho dù đời
Giông gió
Chỉ cần mình
Yêu thương
Sẽ đi trọn cuối
đường tình yêu
Có phải
Vì mình yêu
Nên gặp nhau
đã hiểu
Tựa như mây và gió
Mãi chung đôi
Muốn hỏi hoài
Anh ơi
Yêu là gì
Em hỡi
Mà khiến
Ta mơ màng
Tình như
Là biển lớn
Như thuyền
Không bến đậu
Cho sóng vỗ
Lênh đênh
Cho mình
Mãi yêu hơn
Tình yêu
Là vậy sao
Như sắc hoa
Muôn màu
Cho nhau
Những ngọt ngào
Nhưng có khi
Lại rất buồn
Chỉ cần
Hiểu lòng nhau
Ta vượt qua
Tất cả
Niềm tin yêu
Sẽ xoá hết
Cơn đau
Giữ chặt lòng
Anh ơi
Cho dù đời
Giông gió
Chỉ cần mình
Yêu thương
Sẽ đi trọn cuối
đường tình yêu
Giữ chặt lòng
Anh ơi
Cho dù đời
Giông gió
Chỉ cần mình
Yêu thương
Sẽ đi trọn
Cuối đường tình yêu