Đi Tìm Giê Su

Đi Tìm Giê Su

Lời bài hát Đi Tìm Giê Su

Đóng góp bởi

Anh em ơi, chị em ơi Đã sẵn sàng lên đường hay chưa Đôi tay đâu vỗ lên đi Trong Giê su rộn ràng tiếng ca Anh em ơi, chị em ơi Đã săn sàng lên đường hay chưa Đôi tay đâu, trái tim đâu Trao cho nhau một trời thân ái Đi thôi, mau đi thôi Anh tìm gì, em tìm gì Tìm nhà Chúa nơi trần gian ĐK: Tìm Giê su tìm nụ cười Tìm tình người trong tình yêu Chúa Tìm Giê su tìm cuộc đời Tìm lại mình trong tình thương Chúa Tìm Giê su tìm mặt trời Tìm lòng người luôn bừng ánh sáng Tìm Giê su tìm nước trời Trong hân hoan hy vọng nơi Chúa Anh em ơi, chị em ơi Nào chúng ta lên đường